Download kataloga
Menu

Upute za polaganje seljačkog poda

18.03.2014.

Prije postave seljačkog poda svi završni radovi (građevinski, keramičarski, ličilački radovi kao i ugradnja stolarije) moraju biti gotovi. Zidovi moraju biti potpuno suhi. Podloga mora biti čvrsta i ravna bez pukotina i očišćena bez prašine, masnoća i ulja.

Klimatski uvjeti za postavu seljačkog poda

Temperatura: 20+/- 4°C
Relativna vlaga u prostoru 50 - 65%

Vlaga u betonskoj podlozi koja se mjeri neposredno prije polaganja: do 2% sadržaja zaostale vlage u podlozi za normalne cementne mase ili mase koje se brzo suše, mjereno metodom električnog otpora.

Postavljanje na betonsku podlogu

Kontrolu vlage podloge potrebno je provesti neposredno prije polaganja.
Vlaga u elementima seljačkog poda treba iznositi 9+/-2%.

Za postavljanje na betonsku podlogu dozvoljen vlaga betona je max. 2% mjerena električnim otporom, te se koriste silikonska ili poliuretanska elastična ljepila. Zbog većih dimenzija potrebno je koristiti montažne trake sa stegačima koji imaju funkciju da daščice zadrže sljubljene do stezanja ljepila.

Postavljanje na podne ploče

Ugradnja na pripremljeni suhi estrih preko kojeg su posložene ploče (podne parootporne iverice sa utorom i perom ili OSB ploče) u skladu sa uputama proizvođača korištenih materijala. takav način omogućava ugradnju u kratkom roku. Podovi se učvršćuju zabijanjem čavlića u u tor na peru pog kutom od 45°, a može se vršiti i montaža u kombinaciji sa ljepilom, što je bolja varijanta (čavlić privuče i drži daščice dok ljepilo ne stegne).

Seljački pod se postavlja pažljivo, koristeći samo ljepila koje proizvođači ljepila preporučuju za postavljanje seljačkog poda. obavezno je pridržavanje njihovih uputa. Ljepilo se nanosi isključivo na naličje, mogući višak ljepila koji izaže na površinu potrebno je odmah očistiti krpom.

Postavljanje seljačkog poda mogu vršiti samo stručni i kvalificirani podopolagači.