Download kataloga
Menu

Ulaganjem u zelene energetski učinkovite tehnologije do povećanja konkurentnosti – Drvoproizvod d.d.

KK.04.1.1.03.0122
Financira Europska unija – NextGenerationEU


Nositelj projekta:  Drvoproizvod d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta: 13.190.674,50 HRK (1.750.703,36 EUR)
Ukupni prihvatljivi troškovi: 10.849.587,50 HRK (1.439.987,72 EUR)
EU udio u financiranju projekta: 6.807.435,50 HRK (903.501,96 EUR)
Razdoblje provedbe: prosinac 2021. – lipanj 2023.

 

Tvrtka Drvoproizvod d.o.o. provodi projekt Ulaganjem u zelene energetski učinkovite tehnologije do povećanja konkurentnosti – Drvoproizvod d.d. koji je sufinanciran sredstvima iz NextGenerationEU. Projekt se provodi sukladno pravilima Javnog poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama”. Tijelo nadležno za komponentu 1. Gospodarstvo (TK1) je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, a Provedbeno tijelo (PT) je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Opći cilj projekta je doprinijeti povećanju učinkovitog korištenja energije u proizvodnim industrijama, te tako omogućiti rast konkurentnosti cjelokupnog gospodarskog sustava Hrvatske što je u skladu i s ciljem Europske unije, za koju je energetska učinkovitost i smanjenje potrošnje energije za najmanje 32,5% do 2030. godine strateški prioritet.

Svrha projekta je smanjiti potrošnju energije u odnosu na energiju isporučenu prije provedbe projekta u proizvodnom pogonu za 61,62% , a u zgradi za 57,03% godišnje i smanjiti emisije CO² za 696,56 t/god. Mjere energetske obnove proizvodnog pogona i zgrade dovest će do ukupnih ušteda od 1.411.175,41 kWh/god, a izgradnja fotonaponske elektrane povećat će količine energije proizvedene iz OIE za 726.481,80 kWh/god.

Očekivani rezultati projekta su:

Ostvarenjem predviđenih rezultata postići će se specifični cilj, odnosno svrha projekta – Provesti mjere energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u projektnoj cjelini tvrtke Drvoproizvod d.o.o. te time omogućiti smanjenje isporučene energije iz distribucijske mreže u ukupnoj potrošnji.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz NextGenerationEU.

Kontakt osoba: s.lescic@drvoproizvod.hr

Više informacija o samom projektu zainteresirani mogu dobiti na e-mail adresi  s.lescic@drvoproizvod.hr, kontakt osoba Stjepka Leščić.

Više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima dostupno je na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr

Sadržaj materijala isključiva je odgovornost društva Drvoproizvod d.o.o.