Download kataloga
Menu

Naputak za postavu i tehnička svojstva dvoslojnog poda

16.04.2018.

Drvo je prirodni materijal, svaki se komad razlikuje po teksturi i boji, te je nemoguće pronaći dva potpuno jednaka komada. Stoga nijedan kupljeni proizvod ne može biti identičan uzorcima koji su eventualno viđeni pri odabiru proizvoda. Tijekom vremena uslijed utjecaja svjetlosti, drvo oksidira te mu se polako mijenja boja površine, što je prirodni proces koji se ne može izbjeći. Promjena boje drva je intenzivnija pod utjecajem dnevne svjetlosti, a naročito tamo gdje je izloženo izravnom djelovanju sunčeve svjetlosti.

SKLADIŠTENJE ZAPAKIRANOG PROIZVODA

Seljački pod treba čuvati i skladištiti u zatvorenom i suhom natkrivenom prostoru, daleko od izvora vlage. Najoptimalniji klimatski uvjeti za skladištenje i čuvanje su pri temperaturi od 16-24°C i relativnoj vlazi od 45-60%. Seljački pod ne smije biti položen direktno na betonsku podlogu prostorije da bi se spriječio izravan kontakt. Folija za omatanje mora biti čitava i smije se skinuti s paketa neposredno prije postavljanja seljačkog poda.

UPUTE ZA POLAGANJE

Prije postave parketa svi završni radovi (građevinski, keramičarski, ličilački radovi kao i ugradnja stolarije) moraju biti gotovi. Zidovi moraju biti potpuno suhi. Podloga mora biti čvrsta i ravna bez pukotina i bez prašine, masnoća i ulja.

Klimatski uvjeti za postavu:
Temperatura: 20 ± 4°C
Relativna vlaga u prostoru 45 – 60%
Vlaga površinskog sloja dvoslojnog poda treba iznositi 7 ± 2%. Proizvod se može postavljati na betonsku podlogu ili drvenu podlogu.

Postavljanje na betonsku podlogu - dozvoljena vlaga betona je max. 2% mjerena električnim otporom, te se koriste silikonska ili poliuretanska elastična ljepila. Zbog većih dimenzija potrebno je koristiti montažne trake sa stegačima koji imaju funkciju da daščice zadrže sljubljene do stezanja ljepila.

Dvoslojni pod se postavlja pažljivo, koristeći samo ljepila koje proizvođači ljepila preporučuju za postavljanje dvoslojnog poda. Obavezno je pridržavanje njihovih uputa. Ljepilo se nanosi na podlogu pomoću posebnog, za to namijenjenog nazubljenog "češlja". Ljepilo se nanosi isključivo na naličje, mogući višak ljepila koji izađe na površinu potrebno je odmah očistiti krpom. Postavljanje dvoslojnog poda mogu vršiti samo stručni i kvalificirani podopolagači.

ODRŽAVANJE

Za održavanje površinski obrađenog poda pridržavati se uputstava proizvođača površinske obrade.

UPUTE ZA KORIŠTENJE

Tijekom prvog perioda nakon postave dvoslojnog poda, izbjegavajte prekrivanje tepisima, tepisonima ili sl., kako bi površina drva oksidacijom mogla što jednoličnije promijeniti boju. Na nogama namještaja koristite podloške od tkanine (filc), a ispod namještaja na kotačima – posebne podmetače ili sl. kako ne bi došlo do oštećenja površine dvoslojnog poda.

OTPAD

Molimo da sav otpad koji nastane pri postavi dvoslojnog poda zbrinete na odgovarajući način prihvatljiv za okoliš.

REKLAMACIJE I PRIGOVORI

U slučaju namjerne ili nenamjerne uporabe u svrhe za koje proizvod nije namjenjen, odgovornost ne snosi proizvođač. Za mehanička oštećenja poda koja nastanu tijekom uporabe dvoslojnog poda odgovornost ne snosi proizvođač.

Sve reklamacije i prigovore priznajemo isključivo na neugrađeni dvoslojni pod. Reklamacija mora biti dana u pisanome obliku i to unutar 8 dana od primitka robe. Početak postave smatramo prihvaćanjem robe bez reklamacije.

NEPRIDRŽAVANJE OVIH UPUTA OSLOBAĐA PRIZVOĐAČA OD BILO KAKVE ODGOVORNOSTI!