Download kataloga
Menu

Višeslojni podovi

Višeslojni hrastov pod

Višeslojni pod Utor i pero Prikladno za lijepljenje Riblja kost Toplinska vodljivost 0,159 W/(mK) Reakcija na vatru
90-125
Detaljnije

Višeslojni chevron

Višeslojni pod Utor i pero Prikladno za lijepljenje Riblja kost Toplinska vodljivost 0,159 W/(mK) Reakcija na vatru
90-125
Detaljnije

Masivni seljački podovi

Masivni hrastov pod

Masiv Utor i pero Prikladno za lijepljenje Riblja kost Toplinska vodljivost 0,159 W/(mK) Reakcija na vatru
90-215
Detaljnije

Masivni chevron

Masiv Utor i pero Prikladno za lijepljenje Riblja kost Toplinska vodljivost 0,159 W/(mK) Reakcija na vatru
90-120
Detaljnije

Masivni parketi

Parket

Masiv Utor i pero Prikladno za lijepljenje Riblja kost Toplinska vodljivost 0,159 W/(mK) Reakcija na vatru
40-90
Detaljnije

Lam parket

Masiv Prikladno za lijepljenje Riblja kost Toplinska vodljivost 0,159 W/(mK) Reakcija na vatru
50-90
Detaljnije

Industrijski parket

Masiv Prikladno za lijepljenje Toplinska vodljivost 0,159 W/(mK) Reakcija na vatru
22
Detaljnije

Eko grijanje

Briketi

Detaljnije